Pravidla a povinnosti

Byť je práce na Radlické stavěná na rodinné atmosféře, je nutné počítat s konkrétními povinostmi, přes které nejede vlak.

Tou hlavní nejzákladnější poviností jsou včasné příchody na směnu. Pozdní příchody jsou nepřípustné jak na ranní, tak odpolední směny.
Takový prohřešek se následně odrazí v rozdělování dýšek. Viz níže.

Další povinností je dodržování bezpečnosti práce během směny.
Tím je pak myšlena primárně opatrnost při práci s ostrými předměty, horkou vodou a vařícími nápoji.
Dále je nutné nezacházet s poškozenými zásuvkami a dalšími "pofidérními" elektronickými zařízeními. Takové případy jsou nutné ihned nahlásit nadřízenému, který s danou situací naloží dle správného postupu.
Celkovým školením bezpečnosti práce, kde ti bude například sděleno, jak zacházet s hasicími přístroji projdeš po nástupu do zaměstnání.

Nutné je dodržovat i základní hygienická pravidla.
Každý zaměstnanec je povinen do práce dorazit upravený, čistý a voňavý.
Během práce s potravinami je nutné používat rukavice a pravidelně si umývat ruce. To platí nejen po toaletě, ale i poté co si zaměstnanec sahá na obličej nebo jiné části těla, ale také po manipulaci s penězi či čistícími prostředky.

uniforma

Ani na Radlické, jako na většině našich provozů nemáme zavedené jednotné unifromy. Chceme tak dát možnost našemu personálu, dát najevo kým skutečně jsou. Jedinou podmínkou je však zvolení černého outfitu.
Je třeba však počítat s tím, že takový desscode se může měnit na základě plánovaných akcí, kde mohou ze strany klienta vzejít konkrétní specifika.
Čemu se však nevyhneš je firemní zastěra, tedy jediný sjednocovací prvek, kterou oproti předávacímu protokolu obdžíš od manažera provozu.

Harmonogram gastro nabídky

ODPOLEDNÍ MENU :

16:00 - 22:00 / pouze v případě denního provozu

Dýška

Tipy se rozdávají každý večer při zavírání směny vedoucím směny poměrovým systémem dle odpracovaných hodin.
Pokud zaměstnanec přišel pozdě nebo se na směně choval nevhodně, tak má vedoucí právo daný den dýška osobě nedat a rozdělit je mezi zbytek směny.

Školení a teambuildingy

Školení standardně probíhá na základě potřeb provozu.
Nejčastěji se setkáš s barmanským školení, které probíhá v rámci změny barové nabídky.
Neméně často se u nás setkáš se školením od našich dodavatelů, jako je například vinařství Wilomenna, palírna ginu Garage22 nebo Budvar.

Co se týče tembuildingů, i na ty se u nás můžeš těšit.
Ty větší, organizované, kterých se zúčastní celá firma se pořádají dvakrát do roka. V létě a v zimě.
Ty menší jsou často v režii právě personálu, a to ve formě pivka nbo drinku.